Loading...

Equitation Science

Equitation Science (vrij vertaald ‘paardentrainingswetenschap’) richt zich op het bevorderen van een beter begrip van het welzijn van paarden in training en op wedstrijden. Dit wordt bereikt door het toepassen van wetenschappelijke methodes die kunnen aantonen welke trainingsmethodes niet effectief zijn, of kunnen leiden tot een aantasting van het welzijn van het paard. Equitation Science is dus géén specifieke trainingsmethode!

Er wordt binnen Equitation Science gekeken naar het natuurlijk gedrag van een paard en naar hoe een paard leert.
Door te kijken of een trainingsmethode hierbij aansluit, kun je beoordelen of deze methode effectief is of niet, of zelfs slecht voor het welzijn van je paard. Een belangrijk onderdeel van een goede trainingsmethode is bijvoorbeeld dat je (been/stem)hulp altijd hetzelfde moet betekenen. Ook een logische opbouw van je training is essentieel. Goede trainingsmethoden maken bovendien gebruik van een combinatie van positieve en negatieve bekrachtiging, oftewel gewenst gedrag belonen door (positief) het toevoegen van iets leuks of lekkers, of (negatief) door het wegnemen van iets negatiefs zoals teugel- of beendruk.

Het is relatief makkelijk na te gaan of je trainingsmethode logisch van opbouw is, of je gebruik maakt van positieve en/of negatieve bekrachtiging en of één hulp ook altijd dezelfde reactie betekent. Maar sommige zaken zijn niet zo makkelijk te beoordelen. Daarom wordt binnen Equitation Science zoveel mogelijk meetbaar gemaakt. Een handig hulpmiddel wat hieruit voortkomt is bijvoorbeeld de teugeldrukmeter.
Meten = weten, en de sleutel tot het oplossen van vele problemen.

De aanjager van Equitation Science is Dr. Andrew McLean, internationaal gerenommeerd trainer en paardengedragswetenschapper. Andrew is één van de oprichters van de International Society for Equitation Science (ISES) en heeft een logische richtlijn ontwikkeld voor paardentraining op basis van hoe een paard leert. Deze methode vindt onderbouwing in Equitation Science. Het is eenvoudig, diervriendelijk en effectief én aan te leren door iedere ruiter. Lees hier meer.